Jonge kalveren mogen weer op lang transport

Jonge kalveren mogen weer op lang transport

Kalveren jonger dan twee maanden mogen vanaf vandaag weer op lange transporten worden gezet naar bijvoorbeeld SpanjeItalië en Polen. In 2015 stak de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) daar een stokje vooromdat er in de veewagens geen geschikte drinkwatervoorzieningen voor jonge kalfjes aanwezig waren.

Die problemen zijn inmiddels opgelost. “Wij hadden drinknippels in de wagens”zegt Raoul Maas van veehandelsbedrijf Pali Group. “Dat was en is ook de Europese eis. Maar volgens de NVWA waren nippels ongeschikt voor kalveren jonger dan twee maandenomdat die alleen maar een zuigreflex hebben. De oplossing die wij hebben gevondenis een kunststof drinkspeen.”

De NVWA heeft het nieuwe systeem goedgekeurd en geeft nu weer exportvergunningen af voor de lange afstand. Een verre reis gaat in extreme gevallen over 2000 kilometer. Na 19 uur moeten de dieren verplicht een etmaal rusten in een exportstaldaarna mag de tocht worden hervat.

De kalverenhandelaren in ons land voelden zich de afgelopen jaren benadeeldomdat alleen Nederland de drinknippel afkeurde: “Zo ontstond er toch een export-belemmering en een ongelijk speelveld. Want DuitseBelgische en Franse handelaren mochten wel transporteren.”

De Dierenbescherming is – ondanks de oplossing met de kunststof drinkspeen – niet bijster enthousiast en blijft voorstander van dieren ter plekke slachtenen dán pas het vlees vervoeren. Volgens Maasdie ook namens de brancheorganisatie Vee en Logistiek Nederland spreektklinkt dat sympathiek maar is dat niet zo simpel.

Geschiedenis

“Praktisch is dat niet ééntweedrie te veranderen. Zo’n kalveren-mesterijsector ontstaat in tientallen jarenkent een lange geschiedenis. Er zijn enorme investeringen mee gemoeiddat kost jaren om de situatie te veranderen”zegt Maas.

“Maar we zijn ermee bezigom vraag en aanbod ook geografisch zo dicht mogelijk bij elkaar te brengenzodat de reistijden kunnen worden beperkt. Wij voelen als sector ook de druk vanuit de politiek en de maatschappij op het werk dat wij doen.”

Artikel verscheen op NOS Nieuws
Copyright nos.nl
Copyright NOS

Lees meer : Jonge kalveren mogen weer op lang transport

Geef een reactie